Masterplan moet Nederlandse motorcross redden

| |

‘De GP’s blijven, het is op nationaal vlak waar het probleem zit.’ Het ware rake woorden van Stefan Everts in MOTO73 nummer 5 van 2020. Inmiddels is duidelijk dat Everts het – zoals eigenlijk altijd – bij het rechte einde had. Bij bijvoorbeeld de KNMV zijn ruim zeventig motocrosscircuits aangesloten. Adviesbureau Peutz bracht in 2019 globaal in kaart hoe het gesteld is met de legalisering, de vergunningen en het bestemmingsplan, van deze accommodaties.

Bij nog geen vijfde deel (!) van de 72 onderzochte banen zijn het bestemmingsplan en de vergunningen in orde. Bij de rest van de circuits, het overgrote deel dus, ontbreken vergunningen of zijn deze onvoldoende. Ook past een crosscircuit niet overal bij het bestemmingsplan. Accommodaties in zo’n situatie worden in het gunstigste geval enkel gedoogd.

Geen MXGP in 2021 in Valkenswaard

Dit is op de lange termijn geen houdbare situatie. Bovendien neemt de druk op motorsport vanuit de samenleving toe, zeker op het gebied van geluid en uitstoot. Gelukkig is de Nederlandse motorcross-wereld zich hier zeer bewust van. De clubs, rijders en de KNMV zetten bijvoorbeeld samen de schouders eronder om de toekomst van circuits veilig te stellen, zonder de wereld om hen heen uit het oog te verliezen. Dat doen ze door een speciaal masterplan.

Ook de MON is volgens het persbericht van de KNMV hiervan op de hoogte en er wordt overlegd over hoe zij kunnen aanhaken.

Het MX-masterplan is gebaseerd op de drie onderstaande pijlers met daarbij in het kort de, voor nu, belangrijkste focus.

  • Legalisering: Adviesbureau Peutz gaat clubs bijstaan in het legaliseringstraject.
  • Veiligheid: Aanleg van elektronische gele vlagsystemen op circuits die dit willen, en de introductie van een verplichte cursus voor nieuwe licentiehouders.
  • Duurzaamheid en ecologie: Adviesbureau Peutz geeft advies op maat aan clubs voor duurzame innovatie en een klimaatneutraal wedstrijdevenement in uiterlijk 2025.

Onder andere de Nederlandse MXGP-toppers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff en vijfvoudig wereldkampioen Joël Smets uit België steunen openlijk het plan om de Nederlandse motorcross te redden, waarvoor de eerste projecten al in gang zijn gezet.

Komend voorjaar al zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Vorige

BMW R 18 GT of toch R 18 Transcontinental?

Houdt Kawasaki twee nieuwe Dual-Sports achter de hand?

Volgende