Opgelet: telefoongebruik in (auto)verkeer weer toegenomen

| |

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van SWOV in opdracht van Interpolis blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer in 2023 opnieuw is toegenomen. Maar liefst 75 procent van de automobilisten geeft aan hun mobiele telefoon te gebruiken terwijl ze aan het verkeer deelnemen. Vooral beginnende automobilisten en jonge fietsers maken hier vaak gebruik van.

Het onderzoek toont ook aan dat een groot deel van deze verkeersdeelnemers hun eigen telefoongebruik in het verkeer niet als een probleem ziet, ondanks de toenemende verkeersonveiligheid en het groeiende aantal verkeersslachtoffers. Verkeerspsycholoog Adriaan Heino benadrukt dan ook het belang van bewust deelnemen aan het verkeer en het niet laten afleiden door de telefoon. Hij merkt op dat mensen te optimistisch zijn en denken dat ze veilig kunnen rijden terwijl ze hun telefoon gebruiken.

Verkeersveiligheid in Europa: Roemenië meest gevaarlijke land om in te rijden

Het aantal volwassenen dat het gebruik van de telefoon in het verkeer geen probleem vindt, is verdubbeld ten opzichte van 2021. In 2023 vindt 40,2 procent van de automobilisten en 39 procent van de fietsers hun eigen telefoongebruik niet problematisch. Bij jongeren ligt dit percentage zelfs nog hoger, met 46,6 procent van de jonge fietsers die geen problemen zien. Het onderzoek toont ook aan dat maar liefst 93 procent van de beginnende automobilisten (18-24 jaar) hun telefoon in de auto gebruikt.

Dit is zorgwekkend, aangezien automobilisten in deze leeftijdscategorie al een hoger risico op ongevallen hebben, onder andere vanwege de nog in ontwikkeling zijnde hersenen en het minder ontwikkelde vermogen om gevaar te herkennen. Ook blijkt dat het percentage telefoongebruikers het hoogst is onder jonge verkeersdeelnemers in de leeftijdsgroep van 15 tot 18 jaar. Naast bellen en appen wordt de telefoon ook steeds vaker gebruikt om te gamen tijdens het fietsen en autorijden. Het percentage fietsers dat games speelt op de mobiele telefoon is gestegen van 4,3 procent in 2017 naar 13 procent in 2023. Bij automobilisten steeg dit van 3,3 procent in 2017 naar 11,4 procent in 2023. Bovendien geeft één op de vier automobilisten aan dat ze tijdens het rijden foto’s of video’s maken, terwijl dit bij fietsers zelfs één op de drie is.

Interpolis maakt zich grote zorgen over het hoge telefoongebruik onder jongeren, vooral omdat ze dit vaak niet als een probleem zien. Uit eerder onderzoek blijkt dat hoe meer jongeren op jonge leeftijd gewend raken aan het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, hoe groter de kans dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen. Daarom is het van belang dat jonge verkeersdeelnemers al op jonge leeftijd bewust gemaakt worden van de gevaren en het juiste gedrag aanleren. Interpolis probeert dit te bereiken door middel van impactvolle campagnes en samenwerkingen, zoals ‘Mis Niks’ en ‘Smoorverliefd’, gericht op de jonge doelgroep.

Het bericht Opgelet: telefoongebruik in (auto)verkeer weer toegenomen verscheen eerst op Motor.NL.

Vorige

Indian Motorcycle vernieuwt Scout-familie voor 2025 grondig

Ontdek de Honda Experience Days 2024

Volgende