Met de motor doorrijden naar voren bij rood licht, mag dat wel?

| |

Veel motorrijders doen het en het gaat ook bijna altijd goed: naar voren rijden bij rood licht. Maar mag het ook?

De vraag of je bij een rood licht wel of niet vooraan mag gaan staan, is niet zomaar te beantwoorden. Ja, je mag langs een file rijden. En een rij auto’s die voor rood staat is een file. Dus het mag, lees je links en rechts. Klopt dat? Soms wel. Vaak niet.

Doorgetrokken streep

Als er op een twee- of meerbaansweg auto’s voor rood staan, kun je er vaak makkelijk tussendoor naar voren rijden. Dan is er op zich dus geen probleem. Gaat het om een enkele rijstrook, dan moet je vaak een of twee keer over een doorgetrokken streep rijden om vooraan te komen. Fout, dus. Om diezelfde reden mag je niet over het ene voorsorteervak naar voren rijden om in een ander vak vooraan te gaan staan.

Stopstreep

Zolang het licht op rood staat, is er natuurlijk nog een streep waar je niet overheen mag: de stopstreep, inderdaad. Het grote probleem daarbij is dat je door die rij wachtende auto’s bijna nooit kunt zien of er tussen de voorste auto en de stopstreep voldoende ruimte voor jouw motor is. 

Officieus gedoogd

Tegelijkertijd ben je als motorrijder kwetsbaar als je achteraan sluit bij een rij wachtende auto’s. Naar voren rijden wordt daarom meestal gedoogd, maar dat betekent zeker niet dat er een officieel gedoogbeleid is. Belangrijkste uitgangspunt is altijd dat er ruimte en tijd moet zijn om het veilig te doen.

Verkeersboetes 2021 op een rij

Zebrapad

Rij je naar voren, dan doe je dat met lage snelheid en zonder ander verkeer te hinderen. Om irritatie te voorkomen moet je niet nog tussen de auto’s door kruipen als het licht weer op groen springt. Doe het dus alleen als je de verkeersregeling goed kent of als je ziet dat kruisend verkeer net groen krijgt. Voorkom ook altijd dat je met je motor op een fietsoversteekplaats of een zebrapad komt te staan of op een andere manier medeweggebruikers hindert. Gedraag je je volgens deze en andere ongeschreven regels, dan zal er waarschijnlijk geen agent zijn die je bekeurt omdat je naar voren bent gereden.

Gedragscode

Het Motorplatform, een overlegorgaan waar onder meer MAG, politie en het Openbaar Ministerie in vertegenwoordigd zijn, heeft overwogen om naast de gedragscode voor filerijden ook regels op te stellen voor het bij rood licht naar voren rijden. Daar is uiteindelijk van afgezien: er zijn bij verkeerslichten zo veel verschillende situaties dat er geen eenduidige gedragscode voor op te stellen is. Het komt dus allemaal neer op gezond verstand en respect voor andere weggebruikers. Als dat je basis is, komt het vast goed.

Vrachtwagen

Twee belangrijke tips tot slot:

  • Rij nooit naar voren als er een vrachtwagen vooraan staat. Je zal de eerste niet zijn die wordt overreden omdat de chauffeur je vanaf zijn hoge plek niet ziet staan en je motor afslaat als je weg wilt rijden.
  • Sta je achteraan de in rij, stel jezelf dan indien mogelijk zo op dat je een vluchtweg hebt. Ga dus ook nooit te dicht achter je voorganger staan, en hou achteropkomend verkeer via je spiegels in de gaten.

Tekst: Vera de Bruijn | Bron: Motorrijders Actie Groep (MAG)

Vorige

Hocoparts: Meewerkend Voorman Magazijn (M/V)

Ducati Zaltbommel: Magazijn Medewerker (32 uur)

Volgende